Gospodin, høflig tiltale, svarende til vårt herr. Etter revolusjonen er ordet i Russland stort sett erstattet med tiltaleformen tovarisj (kamerat).