Russiske ord og uttrykk

Russisk er et slavisk språk og utgjør sammen med ukrainsk og hviterussisk den østslaviske grenen av de slaviske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien.I motsetning til de vestslaviske og sørslaviske språkgruppene er den østslaviske langt mindre differensiert ettersom oppsplittingen av den østslaviske språkenheten fant sted relativt sent, først etter 1200-tallet. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Ivar Bjørnflaten

Universitetet i Oslo

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 13 artikler:

D

  1. datsja

M

  1. Muzjik