Russiske ord og uttrykk

Russisk er et slavisk språk i den indoeuropeiske språkfamilien. Russisk, ukrainsk og hviterussisk utgjør sammen den østslaviske greina av de slaviske språkene. De tre språkene er ganske like og til dels innbyrdes forståelige. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jan Ivar Bjørnflaten

Universitetet i Oslo

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 13 artikler:

D

  1. datsja

M

  1. Muzjik