Gayal, partået klovdyrart i oksefamilien. Tam okseart som regnes å stamme fra gauren, finnes i østlige India og Bhutan. Se også oksedyr.