Bos, partået klovdyrslekt i oksefamilien, se oksedyr.