Garverioperatør, yrkesutøver som ved bestemte metoder bearbeider dyrehuder til lær og råmateriale for skinnvarer. Garving skjer nå ved avanserte kjemiske prosesser i flere trinn. Produksjonen preges av en kombinasjon av håndverk, maskinbruk og kjemiske prosesser. Opplæringen i faget skjer normalt ved ett år i videregående skole og tre år i lære i bedrift. Skoledelen er et Vg1 i teknikk og industriell produksjon. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Voksne med minst fem års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til fagprøve som praksiskandidat.