Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon gir et godt grunnlag for arbeid i industrien. Elever som velger dette utdanningsprogrammet, har praktisk sans, godt håndlag og interesse for ny teknologi. Evnen til å jobbe selvstendig er også viktig.