fullbyrdelse av straffedom

Artikkelstart

Fullbyrdelse av straffedom, gjennomføring av innholdet i en dom som medfører straff. En straffedom skal fullbyrdes straks den er rettskraftig, dvs. når den er vedtatt av partene, eller når fristen for å angripe den ved erklæring om anke er utløpt. Påtalemyndigheten treffer vedtaket om fullbyrdelse som så settes i verk av politiet etter straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 kap. 32.

Ansvaret for gjennomføringen av fullbyrdelse av frihetsstraff og samfunnsstraff hører under Kriminalomsorgen. Nærmere regler om gjennomføring av fullbyrdelsen av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner og samfunnsstraff er gitt i straffegjennomføringsloven av 18. mai 2001 nr. 21. Fullbyrdelse av fengselsstraff og samfunnsstraff skal utsettes dersom domfelte er blitt alvorlig sinnslidende eller domfeltes helsetilstand ellers gjør fullbyrdelse utilrådelig. Fullbyrdelse vil også bli utsatt i forbindelse med førstegangs søknad om benådning dersom den dømmende rett eller påtalemyndigheten har tilrådd å ettergi eller gjøre straffen betinget ved benådning. For øvrig kan påtalemyndigheten gi utsettelse med fullbyrdelsen når vektige grunner tilsier det.

Den tiden som går mellom rettskraftig dom og påbegynelse av soning, kalles soningskø. Det er et politisk mål å få denne så kort som mulig.

Bøter eller andre pengekrav til fordel for statskassen innkreves av Statens Innkrevingssentral. Det samme gjelder for erstatning og andre pengekrav som er tilkjent en fornærmet eller en annen skadelidt i en offentlig straffesak dersom den berettigede ønsker det. Bot som ikke betales eller lar seg inndrive ved lønnstrekk eller annen tvangsfullbyrdelse, skal fullbyrdes ved soning av den subsidiære fengselsstraffen som er fastsatt i dommen eller i forelegget.

Om fullbyrdelse av dom i sivil sak, se tvangsfullbyrdelse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg