Triglyserider som sirkulerer med blodet eller ligger lagret i cellene, spaltes med lipaser til fettsyrer og glyserol. I fettvev stimuleres lipasene av adrenalin og visse andre hormoner når organismen trenger å ta i bruk den lagrede energien. De frigjorte fettsyrene går inn i tioesterforbindelse med koenzym A (CoA) før oksidasjonen kan begynne. Fettsyre-CoA-derivatene oksideres i cellenes mitokondrier til CH3CO–CoA, acetyl-CoA, via en enzymkatalysert reaksjonsvei som kan gjengis slik: RCH2CH2CO–CoA → RCH = CHCO–CoA → RCHOHCH2CO–CoA → RCOCH2CO–CoA → RCO–CoA + CH3CO–CoA. I første og tredje trinn trekkes det ut hydrogen ved hjelp av dehydrogenaser, i annet trinn adderes et molekyl vann, og i fjerde trinn spaltes molekylet med CoA, slik at det oppstår et fettsyre-CoA, der kjeden er to karbonatomer kortere enn den opprinnelige. Prosessen gjentas til hele kjeden er omdannet til acetyl-CoA. De fire hydrogenatomene som fjernes for hvert acetyl-CoA som produseres, gir via den respiratoriske kjede 5 ATP. Ytterligere 12 ATP per acetylenhet produseres ved at denne oksideres til karbondioksid og vann i sitronsyresyklusen.