Evneretardasjon, betegnelse brukt om personer med svakere testskåre enn ett standardavvik under gjennomsnittet, ved IQ-testing tilsvarer det IQ≤85. Gruppen utgjør ca. 16 prosent av befolkningen, hvorav de fleste (4/5) regnes som evneretarderte i lettere grad. I tillegg til store pedagogiske problemer, er også andre funksjonshemninger svært vanlige i gruppen med alvorligere grader av evneretardasjon. I den sistnevnte gruppen tildeles forholdsvis mange uføretrygd i voksen alder.