Esing, æsing, tykk list anbrakt på den innvendige side noe under båtripen og parallelt med denne; båtripe, båtreling.