List, langt trestykke, ofte sterkt profilert på den ene siden (profillist). Brukt i husbygging for å dekke over forbindelser (dekklist), f.eks. rundt dører og vinduer som karmdekke (gerikt) eller rundt gulv (gulvlist), og til forsiring (kronelist, gavllist, taklist, sålbenklist osv.). Til innramming av bilder blir det ofte brukt rammelister, der profilet kan være dannet i en påført masse av gips el.l.