Envoyé er en sendemann (av annen rang), utsendt minister; fullstendig tittel for slike sendemenn med utstrakt fullmakt er envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire (overordentlig utsending og befullmektiget minister). Se artikkelen ambassadør.