Elektroål, benfiskorden med minst 62 arter i seks familier, nær beslektet med mallefiskene. Den mest kjente arten er elektrisk ål. Utbredt i ferskvann i Sør- og Mellom-Amerika. De har lang, åleformet kropp og mangler rygg- og bukfinner, vanligvis også halefinne. Gattfinnen strekker seg langs nesten hele kroppens underside. De svømmer i hovedsak ved gattfinnens undulerende bevegelser. Alle artene er nattaktive, og de fleste bruker bare sine elektriske utladninger til orientering. Se også elektrisk fisk.