Dvergmarinøkkel, art i ormetungefamilien. 2–10 cm høy, kortstilket blad, langstilket sporehusstand. Sjelden i Norge, trolig utdødd på flere steder. Arten er fredet i Norge. Gressbakke, på eller ved havstrand.