Durumhvete er en hveteart med høyt innhold av protein, særlig egnet til fremstilling av pasta. Se hardhvete.