Dreier, (sjøuttrykk), rund, spiss stokk som brukes under pålegging av bendsler el.l.