Devillin, et grønt kobberholdig mineral med kjemisk formel CaCu4(SO4)2(OH)6·3H2O. Det dannes sekundært i kobberforekomster, og er i Norge kjent fra kontaktsonene i Oslofeltet og fra Skyttemyr i Froland. Mineralet er beslektet med serpieritt. Oppkalt etter den franske kjemiker H. Sainte-Claire-Deville.