Det nantiske edikt, forordning gitt av den franske konge Henrik 4 i Nantes 1598 til beskyttelse av hugenottenes rettigheter. Hugenottene fikk trosfrihet, rett til å holde gudstjenester visse steder og rett til å holde synoder. Staten skulle lønne deres prester. De fikk alminnelige borgerlige rettigheter, også rett til å inneha embeter. Som garanti fikk de beholde ca. 100 befestede steder, blant annet La Rochelle. Katolikkene oppfattet ediktet som en fare for staten, og Richelieu gikk til krig mot sikkerhetsstedene, erobret dem og gjorde ende på protestantenes politiske makt (1629). Ediktet ble opphevet av Ludvig 14 1685.