Kjemisk middel som har evnen til å trekke til seg vann. Vanlige desikkanter er natriumsulfat, vannfri kalsiumklorid (veisalt) og silikagel.