Bustsmyle, flerårig art i gressfamilien. 20–50 cm høy med trådsmale blad. Toppen er lys fiolett med ru grener, den holder seg smal i hele blomstringsperioden. Bustsmyle er en lite næringskrevende art som vokser langs vannkanter og på våte steder i lyngheier langs kysten fra Østfold til Rogaland.