Bringe på bane, dvs. bringe på tale, nevne; uttrykk av tysk opprinnelse, der Bahn også har kunnet bety Bühne: scene, tribune. I riddertidens turneringer ble kampplassen betegnet med ordet Bahn, jfr. norsk fotballbane, tennisbane.