Mestersangere, tyske sangere og diktere som på 1400–1500-tallet fortsatte tradisjonen fra minnesangerne på 1100–1300-tallet. Mestersangerne var medlemmer av håndverkerlaugene i byene, men dannet også egne laug og kom gjerne sammen søndag etter kirketid til priskonkurranse. Medlemmene var inndelt i klasser: høyest var Meister, deretter Dichter, Sänger, Schulfreund og Schüler. De hadde strenge regler for dikt og melodi. Når et medlem hadde laget en sang som tilfredsstilte de oppsatte krav, ble han forfremmet én klasse. Etter hvert stivnet mestersangkunsten, og på 1600-tallet gikk bevegelsen sterkt tilbake. Enkelte laug holdt seg likevel inn på 1800-tallet. Det siste ble oppløst i Ulm i Bayern 1839. Den best kjente mestersanger var Hans Sachs (1494–1576), levendegjort i Richard Wagners opera Mestersangerne i Nürnberg.