Blekbrynsanger, fugleart i sangerfamilien. Svært lik gulbrynsanger og tidligere regnet som underart av denne. Hekker i Asia fra Altai til Myanmar og sørvest i Kina. Påvist 11 ganger i Norge pr. 2001.