Blåstjert, fugleart i fluesnapperfamilien. Ca. 14 cm lang. Hannen er metallisk blå på oversiden og halen, og har oransje kroppssider. Strupen er hvit og undersiden gråaktig. Hunnen er olivenbrun med oransje kroppssider og blå hale. Hekker i barskogsområder fra Øst-Finland og østover til Japan. Tilfeldig gjest i Vest-Europa. Observert 14 ganger i Norge per 2005.