Zoochor, plante med frø som spres ved hjelp av dyr, f.eks. ved at frøene henger seg fast i hår eller pels, eller at dyr spiser deler av planten. Se også frøspredning.