Klinostat, apparat til å undersøke virkningen av tyngdekraften og lyset på planter, se gravitropisme og fototropisme. Består i prinsippet av en akse som dreies med konstant hastighet, og som kan bringes i forskjellige vinkler med horisontalplanet. Til aksen er festet en skive som plantene er plassert på. Hvis f.eks. plantene ligger parallelt med en horisontal klinostatakse, vil tyngdekraftens virkning ikke bli ensidig, men plantene vil påvirkes jevnt fra alle kanter under dreiningen. Det oppstår ingen gravitropiske krumningsbevegelser, slik som hvis plantene ligger i ro horisontalt. Klinostatbevegelsen er så langsom at det ikke oppstår noen sentrifugalvirkning på plantene. Slike forsøk utføres i dag i romforskningslaboratorier, der plantene er i tilnærmet vektløs tilstand.