Atlasfluesnapper, fugleart i fluesnapperfamilien. Nært beslektet med og svært lik svarthvit fluesnapper (tidligere regnet som underart av denne), men kan gjenkjennes på mer hvitt i vingene og større hvit panneflekk. Hekker i Nordvest-Afrika fra Marokko til Tunisia, overvintrer i Vest-Afrika.