Antranilsyre, orto-aminobenzosyre, vitamin L1, hvitt eller gulaktig krystallinsk stoff som er løselig i varmt vann og har en søtlig smak. Smeltepunkt 145 °C, kjemisk formel C6H4(NH2)COOH. Har betydning for fremstilling av fargestoffer, særlig indigo, i parfymefabrikasjonen og i legemiddelfremstilling.