Ansjosfamilien, benfiskfamilie i ordenen sildefisker. Gjenkjennes på en framstikkende snute over en lang, horisontalstilt munn med små tenner. Levende er de svakt selvlysende med en sølvglinsende stripe langs kroppen. Maksimumsstørrelse er ca. 50 cm, men de fleste artene er mindre enn 15 cm. Omfatter ca. 140 arter i 16 slekter utbredt i Atlanterhavet, Stillehavet og Det indiske hav, noen arter også i ferskvann (hovedsakelig i Sør-Amerika). Svært viktige matfisk. En art i Norge, ansjos.