Acetanilid, (av acet-), C6H5NHCOCH3, et syreamid av anilin og eddiksyre; smeltepunkt 113 °C–115 °C. Ble tidligere brukt under navnet antifebrin i medisinen som et smertestillende, antirevmatisk og febernedsettende middel. Giftig i større doser og har uheldige bivirkninger ved langvarig bruk.