Ammocoetes, sand-elle (sand-øl), larveformen av niøye. Hesteskoformet munn, nesten glassklar, lever i sandbunn i elver og bekker.