Etyl er en hydrokarbongruppe i organisk kjemi. Se alkyl.