Abbadidene, arabisk herskerslekt i Spania 1023–91. Stamfaren var en kadi fra Sevilla, Abu al-Kasim Muhammad ibn Abbad, som 1023 gjorde seg til herre i byen. Etter en av hans forfedre kalles slekten abbadidene. Hans etterfølger Abbad al-Mutadid (1042–69) utvidet ytterligere slektens herredømme, bl.a. over Córdoba. For å motstå de kristne konger i Castilla ble almoravidene kalt til hjelp. Disse erobret 1091 Sevilla fra abbadidene, hvis herredømme i Spania dermed var avsluttet. Under den siste av abbadidene, al-Mutamid (1069–95), var den spansk-arabiske diktnings blomstringstid.