Akt er innen aristotelismen virkeliggjørelsen av en mulighet; aktualitet, virkelighet. Se actus for mer utfyllende artikkel.