Om aksessorisk pigment, hjelpepigment, f.eks. klorofyll b.