Afosforose, mangelsykdom hos husdyr som skyldes for lite fosfat i fôret. Fører til rakitt hos ungdyr, osteomalasi hos voksne dyr.