Osteomalasi kan opptre hos alle husdyrarter og er oftest fôringsbetinget. Hos storfe opptrer den i enkelte områder endemisk og skyldes for lavt innhold av fosfater i beitegress og andre fôrvekster. Klinisk ytrer sykdommen seg da ikke bare i form av benskjørhet og økt bruddtendens, men også ved abnorm appetitt, slikking, nedsatt fruktbarhet m.m. Lidelsen var tidligere vanlig i Norge, men pga. allsidig fôring forekommer den nå nesten ikke lenger hos storfe.