Belgias samtidshistorie

Belgias samtidshistorie er historien etter 1993. Belgias moderne historie er preget av motsetningene mellom de tre regionene Flandern, Vallonia og Brussel. I 1988 begynte prosessen med å gjøre Belgia til en forbundsstat med tre autonome (selvstyrte) regioner. I 1993 var denne prosessen ferdig. for historien før 1993, se Belgias historie . Hele artikkelen