American Federation of Labor, sammenslutning av fagforeninger i USA og Canada. AFL ble stiftet 1881 i Pittsburgh av Samuel Gompers og fikk særlig tilslutning fra faglærte arbeidere. Organisasjonens mål var å oppnå høyere lønn og kortere arbeidstid for medlemmene, ikke ved direkte deltagelse i politikken, men ved forhandlinger med arbeidsgiverne. AFL kom derfor til å stå utenfor partipolitikken, men gjorde sine synspunkter gjeldende gjennom de enkelte kongressrepresentanter. AFL fikk gjennomført 8-timers dag for statsfunksjonærer og forbud mot barnearbeid. Organisasjonens begrensning av medlemskapet til faglærte gjorde den lite skikket som basis for en politisk arbeiderbevegelse. Forsøk på å danne en arbeiderorganisasjon uten fagskille møtte store vanskeligheter, inntil John Lewis i 1935 brøt ut av AFL med kullgruvearbeiderne og dannet Committee for Industrial Organization, senere kalt Congress of Industrial Organizations (CIO). Først i 1955 opphørte splittelsen i amerikansk fagbevegelse ved sammenslutningen av de to organisasjoner. Den nye organisasjonen tok navnet American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO).