William Etty, britisk maler, elev av Thomas Lawrence. Han foretok en rekke studiereiser til Frankrike, Italia og Belgia, og mottok sterke inntrykk fra venetiansk maleri, særlig Tizian, og fra Rubens. Regnes som den eneste betydelige britiske aktmaler, fremfor alt malte han historiske og mytologiske kvinneskikkelser. Som hans hovedverk regnes tre bilder av Judiths historie (1827–31, National Gallery of Scotland, Edinburgh).