Thomas Lawrence, britisk portrettmaler; nådde tidlig anerkjennelse, og etterfulgte Sir Joshua Reynolds som hoffmaler ved dennes død 1792. Hans elegante stil med oppdreven koloritt og ofte teatralske oppstillinger gjorde ham populær over hele Europa, og han malte blant annet en rekke fyrster og statsmenn samlet i Aachen i 1818 etter Napoleons nederlag. Han var president for Royal Academy de siste ti år av sitt liv. Best kjent er han for sine kvinne- og barneportretter.