Teck, tysk-britisk adelsslekt; i middelalderen navn på et schwabisk hertugdømme, som 1495 tilfalt Württemberg. Tittelen fyrste av Teck ble 1867 gitt til hertug Alexander av Württembergs sønn av et morganatisk ekteskap, Franz (1837–1900); 1871 ble han hertug av Teck. Han ble gift med den britiske prinsesse Mary, datter av hertugen av Cambridge (Georg 3s yngste sønn). Deres barn var dronning Mary (1867–1953; gift med Georg 5), Adolph (1868–1927), marquess of Cambridge fra 1917 (tittelen døde ut med hans sønn George 1981), prins Francis (1870–1910) og Alexander (1874–1957), earl of Athlone fra 1917 (tittelen døde ut med ham), generalguvernør i Sør-Afrika 1923–31, gift med dronning Victorias sønnedatter Alice (1883–1981).