Vulkan, navn på antatt planet. For å forklare uoverensstemmelsen mellom observasjon og teori for Merkur-banens perihelbevegelse, fremsatte U. J. J. Leverrier i 1859, inspirert av oppdagelsen av Neptun, en hypotese om at det finnes en planet innenfor Merkurs bane. Samme år observerte en fransk amatørastronom et mørkt punkt som beveget seg over solskiven; man mente dette var den ukjente planeten, og den ble døpt Vulkan. Leverrier beregnet banen og fremtidige passasjer, men til tross for nøyaktige observasjoner gjennom mer enn 20 år ble den ikke senere gjenoppdaget. Merkur-banens perihelbevegelse ble forklart 50 år senere ved Einsteins generelle relativitetsteori, og man antar nå at Vulkan ikke eksisterer.