Perihelbevegelse, langsom dreining av den store aksen (linjen mellom perihelium og aphelium) hos en planetbane. Skyldes gravitasjonspåvirkningen fra de andre planetene. Dreiningshastigheten kan beregnes ved hjelp av himmelmekanikkens metoder. Merkurbanens perihelbevegelse er f.eks. 574 buesekunder per århundre. Men bare 531 av disse kan forklares ved newtonske beregninger. Det var derfor en stor triumf for Einstein da hans generelle relativitetsteori også kunne forklare de resterende 43 buesekunder per århundre.