Vix, landsby 5 km nordøst for Châtillon-sur-Seine, Frankrike, departementet Côte d'Or. Ovenfor Vix finnes betydelige spor av bosetning fra neolittisk tid. Gravplassen til den befestede landsbyen fra Hallstatt-tiden lå nedenfor, og i en nå rasert haug (diameter 42 m), bygd av stein, fantes et gravkammer av tre (3×3,75 m) skåret ned i auren. I dette lå en kvinne i 30-årsalderen med rikt smykkeutstyr, bl.a. av bronse og gull, en firehjult vogn med bronsebeslag, et ca. 1,5 m høyt, rikt dekorert bronsekar med lokk, flere mindre bronsekar, en sølvskål og to greske vaser i brent leire. Graven er fra ca. 500 f.Kr. og gir et godt inntrykk av tidens livlige forbindelse mellom middelhavsområdet og de nordligere deler av det nåværende Frankrike. Vognen viser likheter med Dejbjerg-vognene.