Viktor Dyk, tsjekkisk forfatter og patriotisk politiker. Fengslet av politiske grunner i Wien 1916–17, etter frigjøringen 1918 representant for det nasjonal-demokratiske parti i parlamentets overhus. Hans enkle, vektige poesi, høye etiske krav og bitende satire over folks lunkenhet får ny aktualitet i hver ny kritisk situasjon. I hans dramaer, som spilles fremdeles, kjemper idealisme med desillusjon, dypt alvor med kjølig skepsis. Som politiker og journalist var han både respektert og fryktet.