Skepsis er et fremmedord fra gresk som betyr 'kritisk tvil, mistro, forbeholdenhet'.