Generaldirektør, tidligere brukt betegnelse for administrerende direktør, øverste leder av bedrift, bedriftssammenslutning eller annen institusjon med flere direktører. Tittelen ble i Norge bl.a. brukt i enkelte statlige eller halvstatlige institusjoner (bl.a. Norges Statsbaner og Norsk Hydro), og brukes i Sverige fortsatt i slike virksomheter. I det private næringsliv brukes nå ofte tittelen konsernsjef.