Nord- og Mellom-Amerikas historie generelt

Amerika, sammenfattende navn på landmassene på den vestlige halvkule, mellom Atlanterhavet i øst og Stillehavet i vest. Omfatter ca. 42 mill. km2 og er delt i to omtrent like store fastland, Nord-Amerika og Sør-Amerika, med Mellom-Amerika som et forbindelsesledd. Før tertiær manglet denne direkte forbindelsen; Mellom-Amerika dannet da visstnok en ufullstendig landbro på samme måte som Karibiske øyer gjør i dag. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Nord- og Mellom-Amerikas historie generelt

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 1 kategorier:

  1. Nord- og Mellom-Amerikas øvrige samtidshistorie

Inneholder 8 artikler: