Amerika er et sammenfattende navn på landmassene på den vestlige halvkule, mellom Atlanterhavet i øst og Stillehavet i vest. Kontinentet omfatter rundt 42 millioner kvadratkilometer og er delt i to omtrent like store fastland, Nord-Amerika og Sør-Amerika, med Mellom-Amerika som et forbindelsesledd. Mellom-Amerika ble formet av vulkanisk aktivitet omtrent 2.8 millioner år siden. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Nord- og Mellom-Amerikas historie generelt

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt