Verran

Verran var en kommune i Trøndelag fylke. Den ble slått sammen med Steinkjer kommune i 2020. I den sørvestlige delen av kommunen ble grenda Verrabotn samtidig lagt til Indre Fosen kommune. Ved sammenslåingen hadde Verran kommune ca. 2407 innbyggere og dekket et landareal på 558 km². Verran ligger nordvest for Verrasundet og Beitstadfjorden innerst i Trondheimsfjorden, og strekker seg fra innerst i Verrasundet i sør til Hjellebotn, innerst i Beitstadsundet i nord, en strekning på nesten 60 kilometer. Hele artikkelen

Ny artikkel