Verran

Verran, kommune i Trøndelag fylke, ligger nordvest for Verrasundet og Beitstadfjorden innerst i Trondheimsfjorden og strekker seg fra Verrabotn innerst i Verrasundet til Hjellebotn innerst i Beitstadsundet, en strekning på om lag 60 kilometer. Verran fikk sine nåværende grenser i 1964 da kommunene Malm og Verran ble slått sammen, og i 1968 da området på sørøstsiden av Verrasundet ble overført fra Verran til daværende Mosvik kommune. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 8 artikler: